Facebook
ДГ №6 Еделвайс
Детска градина в град Казанлък

История

На 15.04.1950 год. в западния край на гр.Казанлък, до девическия манастир се открива детска градина “Кайнарджа”, по-късно преименувана в “Еделвайс”.                       

На мястото на красивите розови и овощни градини собственост на сем.Шипкови, израства първата сграда специално построена за детска градина.

Сградата е построена от арх.Анчев по модел на италиански архитект.

Построена с две занимални, две спални, физкултурен салон, сервизни помещения  тя има капацитет 60 легла.

През 1973 год. след генерален ремонт сградата се преустройва и се откриват още 3 групи.Капацитетът нараства на 120 места.

Със своите високи иглолистни дървета, бели брези и липи запазени и до днес, дворът е бил любимо място за малките палавници.Не е липсвал басейна с кацналия до него самолет с душове.Предпочитано място за децата са били живия кът и опитното поле.Обитатели на къта са били сърничките Юри и Боян и едно малко мече, предадено по-късно на цирка.

През 1986 година след извършен основен ремонт се откриват още две групи и детската градина преминава в обединено детско заведение. От тази година се именува „Еделвайс”.

 Обградени с любов от учители и помощен персонал в него са се отглеждали и продължават да се отглеждат и възпитават деца от 1 до 7 годишна възраст.

Първия директор на детското заведение е Цена Гайдарджиева., а първите учители са Казанджиева, Халачева, Парова и Паташева.От 1993 година до настоящия момент директор на детската градина е Недка Рашева.

Със Заповед на Кмета на Община Казанлък №2815/30.12.2013г. от 01.01.2014г. ЦДГ „Розова долина ” в с.Розово е преобразувана във филиал  на ОДЗ „Еделвайс” гр.Казанлък. Във филиала функционира една разно възрастова група за деца от 3 до 6 годишна възраст.

От 01.06.2016 год. съгласно Решение № 118 / 31.03.2016 г. и Заповед № 569 / 18.04.2016 г. на Кмета на Община Казанлък ОДЗ № 6 „Еделвайс“, гр. Казанлък с филиал в с. Розово е преобразувана като ОДЗ № 6 „Еделвайс“, гр. Казанлък с филиал в гр. Крън.

През 2017 година е извършен цялостен ремонт на покрива на филиала в град Крън.

 Детската градина разполага с две сгради- основна в гр. Казанлък и филиал в гр. Крън.

През 2014 година основната сграда на детската градина е газифицирана , а през 2015 година са приложени мерки за енергийна ефективност – цялостно саниране и ремонт на покрива.

Всяка група разполага със самостоятелни спалня, занималня, санитарен възел и гардеробна. Занималните са светли просторни. В една от групите подовата настилка е ламинат. Вертикалните щори поставени на прозорците предпазват децата  от силното слънце през летните дни. Всяка група в основната сграда на ДГ № 6 има свой облик съобразно  името на групата. Обособени са много красиви кътове: куклени, дървени къщички, детски магазинчета и други,  съобразeни с възрастовите особености на децата. Педагогическият персонал подготвя за всеки празник тематична украса, която прави престоят на децата много емоционален и приятен.

Спалните помещения са обзаведени  с удобни мебели и завивки. В две от групите и на централния вход е поставен е теракот в гардеробните  помещения.

Всяка група разполага с компютърна конфигурация.

ДГ № 6 разполага с физкултурен салон, методичен кабинет богат с дидактични материали и пособия, необходими за учебната дейност на децата и кътове по БДП, екологичен и библиотечен кът.

Красиво оформения двор с богата растителност и зеленина, с кътове за игра и обезопасен с висока ограда, привличат родителите да поверяват живота и здравето на децата си на грижите на всички, които работят в ДГ № 6  “Еделвайс”. Огромните кедрови дървета, борове и различните дървесни видове правят силно впечатление на всеки. Засадени  са много цветя, които радват децата от ранна пролет до късна есен. Всяка група има своя площадка. В оформената Класна стая на открито са  създадени  прекрасни условия за игра, обучение и трудова дейност на децата сред природата.

В основната сграда се провеждат допълнителни дейности по английски език, зумба, футбол и театрална дейност. Малките артисти от детска театрална студия „Еделвайсчета“ участват в международни, национални и общински форуми. През Март 2016 година в участие в IX международен фестивал за ръководители на извънучилищни дейности, организиран от Фондация „Приятели на България“ и Национален дворец на децата, където  завоюваха Първа награда в направление „Театър“ с постановката „Сватбата на Червенушко“.

 През 2017 година в участие на X Национален конкурс за педагози „От учителя с любов“ завоюваха Голямата награда на Национален дворец на децата с постановката „Бременските музиканти“.  Със същата постановка малките театрали взеха самостоятелно участие в „Чудомирови празници 2017“- гр. Казанлък.

В детската градина са реализирани два международни проекта по секторна Програма „Коменски“ , финансирани от Европейската комисия. От 2011 до 2013 година ДГ „Еделвайс“ бе координатор на Проект „Театърът- магия и живот“ с пет партньора, а от 2013 до 2015 година – бе координатор на Проект „Пътешествие в приказния свят“ с шест партньора.

 Работата ни по международни проекти ни помога да затвърдим доброто име и авторитет на детското заведение сред родителите и местната общественост. Дава възможност за обмен на педагогически опит с европейските ни приятели и въвеждане на нови педагогически практики и за измерване развитието на нашето образование чрез европейските критерии.

Изпълнени са два проекта „За чиста околна среда“ към ПУДООС.

През 2017 година ДГ получи финансиране в размер на 3000 лв. за изпълнение на Проект за прилагане на ИКТ, финансиран от МОН.

 Детската градина в гр. Крън е основана през 1974 г. По-късно става Обединено детско заведение „Лилия“ с 5 групи, от които една за деца от яслена възраст  и четири за деца от предучилищна възраст

От 1988 год. детската градина се помещава в нова съвременна сграда, построена за децата на Крън със средства на  MK,, Фридрих Енгелс”,гр. Казанлък. Новооткритата сграда стартира с богата и естетично издържана материално-техническа база, музикален салон, физкултурен салон. Учебната година започва с пълен капацитет 6 групи деца . През 1989 г. детската градина се преобразува в ОДЗ” ЛИЛИЯ”, с 5 възрастови групи и една яслена .Дългогодишен директор на детската градина е г-жа Недка Каравасилева, която отдава сили и енергия за просперитета и.

От 01.06.2016 год. ОДЗ „Лилия“, гр. Крън става филиал на Детска градина  № 6 „Еделвайс“, гр. Казанлък.

Разполага със самостоятелни спални, занимални, санитарни възли, гардеробни.През 2017 година бе извършен основен ремонт на покрива. С усилията на екипа на филиала и с помощта на дарители бе извършен  вътрешен ремонт на офисите и групите. Бяха осигурени нови гардеробчета за децата.Всяка група има свой облик, съобразно естетическите нагласи на учителите и потребностите на децата. Във всяка група са обособени кътове за игра и индивидуално обучение на децата.

Филиалът разполага с физкултурен и музикален салон и учителска стая.

Притежава голям двор с кътове за игра. Залесен е с множество широколистни дървета.Всяка група има своя площадка.

 През годините в ДГ № 6 „Еделвайс“ работят специалисти и помощен персонал отдали частица от творческия си път и дръзновение, от своята младост и сили за издигане престижа на детската градина. Много амбиция и възрожденски дух кипи и в работата на днешните учители и възпитатели в детското заведение.Бившите възпитаници, сега вече родители с радост водят своите деца за отглеждане и възпитание при своите любими, някога млади и красиви,а сега вече малко побелели учителки.Екипът се обновява и с по-млади и висококвалифицирани кадри.

Дълга и нелека е историята на детската градина. Претърпяла развитие във времето, днес  тя се е съхранила като един малък райски кът, благословен дворец изпълнен с цветята на нацията – децата.

В динамичния ход на времето  годините от основаването и  не са особено дълъг период, но в живота ни имат особена стойност и измерения. Това са години недостатъчни за един човешки живот, но дълги за вече порастналото дете, чрез спомена му за първите крачки, първите рисунки и песни, за обелените колена и плача за мама и татко, сутрин когато се разделя с тях, за да остане в детската градина.

Етикети: История на ДГ