Facebook
ДГ №6 Еделвайс
Детска градина в град Казанлък

Група "Снежанка"

Група "Снежанка" е подготвителна за училище група за деца на 6-7 годишна възраст.Състои се от 27 деца. От тях 13 са момчета и 14 момичета. Две от децата са на ресурсно подпомагане и получават допълнителна подкрепа от специалистите от Екипа за подкрепа на личностното развитие. С едно от децата работи офталмопедагог от РЦПППО. 

В групата се работи по Програмна систена "Чуден свят" на издателство "Просвета".

С децата работи екип в състав:

- Павлина Тенева- старши учител;

- Йонка Василева- учител;

Кина Шивачева- помощник-възпитател