Facebook
ДГ №6 Еделвайс
Детска градина в град Казанлък

Детска ясла "Мечо Пух"

Група "Мечо Пух" е яслена група за деца до 3 годишна възраст. Посещава се от 29 деца, от които 15 момичета и 14 момчета. В групата се работи по Програмна система "Аз съм в детската ясла" на издателство "Изкуства".

   

 

 

 В група "Мечо Пух"работи екип от медицински сестра и помощник възпитатели, високо квалифицирани за работа с деца от ранна детска възраст. Екипът е в състав:

- Павлина Иванова- медицинска сестра;

- Дженка Пенева- медицинска сестра;

- Фатма Молла- патронажна медицинска сестра

- Евгения Маркова- помощник-възпитател;

- Албена Бозукова- помощник- възпитател.

Приоритет в работата на екипа е бързата и безболезнена адаптация на децата в условията на детската градина и създаване на хигиенни навици и навици за самообслужване.