Facebook
ДГ №6 Еделвайс
Детска градина в град Казанлък

Група "Мики Маус"

В група "Мики Маус" се обучават деца на 5-6 години в задължителна предучилищна подготовка. Състои се от 27 деца, от които 9 момичета и 18 момчета. Две от децата са със специални образователни потребности. На тях им се предоставя допълнителна подкрепа за личностното развитие от Екипа за подкрепа на личностното развитие в детската градина.

В групата се работи по Програмна система "Златното ключе" на издателство "Бит и техника".

                      

 

 С децата работи екип в състав:

- Галина Стоянова- главен учител,

- Станислава Димова- учител /в отпуск по майчинство/

- Ваня Нанева - учител /на мястото на Станислава Димова/

- Татяна Проданова - помощник- възпитател.