Facebook
ДГ №6 Еделвайс
Детска градина в град Казанлък

Екип

                                                                                               

 

ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА МУТАФЧИЕВА

ДИРЕКТОР

ТРЕТА професионално квалификационна степен

11 години педагогически стаж

 

 

 ГAЛИНА БОГДАНОВА СТОЯНОВА

ГЛАВЕН УЧИТЕЛ

ПЪРВА професионално-квалификационна степен

40 години педагогически стаж

 

ПАВЛИНА ТОДОРОВА ТЕНЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ПЕТА професионално - квалификационна степен 

35 години педагогически стаж 

 

 

ЙОНКА ВИДЕВА ВАСИЛЕВА

УЧИТЕЛ

4 години педагогически стаж

ПЕТА професионално - квалификационна степен

 

КИНА СТОЙЧЕВА ШИВАЧЕВА

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

 

 

 

ВАНЯ ЛЮБЧЕВА НАНЕВА

УЧИТЕЛ

1 година педагогически стаж

 

ТАТЯНА ХРИСТОВА ПРОДАНОВА

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

 

ЛИЛЯНА ПЕТРОВА МИШЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ЧЕТВЪРТА професионално-квалификационна степен

40 години педагогически стаж

 

ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

УЧИТЕЛ

4 година педагогически стаж

ЧЕТВЪРТА професионално квалификационна степен

 

ТАТЯНА ИВАНОВА ГРАПЛЕВА

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

 

ВАЛЕНТИНА МАТЕЙЧЕВА ДИМИТРОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ПЕТА професионално-квалификационна степен

14 години педагогически стаж

 

ЯЛДЪЗ АСАНОВА КАБИЛ

УЧИТЕЛ

четвърта професионално-квалификационна степен

4 години педагогически стаж

 

ЕВГЕНИЯ ВАНГЕЛОВА МАРКОВА

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

 

ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 

ДЖЕНКА ПЕНЕВА ИВАНОВА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 

 СВЕТЛА ПЕТРОВА ПАРИЧКОВА

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

 

АЛБЕНА МИТКОВА БОЗУКОВА

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

 

МИЛКА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ПЕТА професионално-квалификационна степен

24 години педагогически стаж

 

НЕДЯЛКА СТЕФАНОВА АДАНЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ПЕТА професионално-квалификационна степен

25 години педагогически стаж

 

ЯНКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

 

 

ЯНКА ИЛИЕВА ПАВЛОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ПЕТА професионално-квалификационна степен

33 години педагогически стаж

 

ПЕТЯ ПЕТКОВА МАРКОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ПЕТА професионално-квалификационна степен

34 години педагогически стаж

 

ЖИВКА ИВАНОВА ДОБРЕВА

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

 

 

ИРЕНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА - ГАНЕВА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 

ТАТЯНА ИЛИЕВА ИВАНОВА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

 

СВЕТЛА ДОБРЕВА ЧАКОВА

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

 

МЕРАЛ ЖИКОВА АГУШЕВА

ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ

 

ИВА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ПСИХОЛОГ

 

РЕМЗИЕ АЛИЛ КУШАЛИОГЛУ

ЛОГОПЕД

 

 

ИВА СВЕТЛАНОВА ДЗЪНОВА

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

 

МАРИАНА СИМЕОНОВА МИХАЙЛОВА- ГЕНОВА

УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА

 

ФАТМА КЕМИЛОВА МОЛЛА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 

ТЕМЕНУГА АТАНАСОВА СОЛОМЕРОВА

СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

НИНА ХРИСТАКИЕВА ПЕЕВА

ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

 

ТАНЯ СТОЙКОВА МЕЧКОВА

ДОМАКИН

 

ТАНЬО ИВАНОВ ТАНЕВ

ОГНЯР

 

СТАНИСЛАВА ДИНКОВА ДИМОВА

УЧИТЕЛ

ПЕТА професионално - квалификационна степен

 

ЛИЛИЯ БОРИСОВА ХРИСТОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

 

 ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ТОПОЗЛИЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ