Facebook
ДГ №6 Еделвайс
Детска градина в град Казанлък

Разновъзрастова група 3-5 годишни "Слънчице"

Разновъзрастова група "Слънчице " е за деца от 3 до 5 годишна възраст. Намира се във филиала на Детска градина "Еделвайс" в гр. Крън. В нея се възпитават и обучават 33 деца. От тях 14 са на три годишна възраст и 19 са на четири годишна възраст. В групата се работи по програмна система "Златното ключе" на издателство "Бит и техника".

Екипът, който работи с децата е:

- Янка Павлова- старши учител;

Петя Маркова - старши учител;

- Живка Добрева= помощник- възпитател.