Facebook
ДГ №6 Еделвайс
Детска градина в град Казанлък

Дневен режим

 

                                                                                                     

 

                                           ДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:  


                                                                  

                           

                  Прием на децата        

      Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие    - ДФПВ 

                                 

             Утринно раздвижване     - до 8.30 часа

 

                 Закуска                   - от 8.30 до 9.00 часа

  

 

 

              Организирани форми на педагогическо взаимодействие -

Планирани ситуации  по образователните    направления   - ОФПВ

                                            - от 9.15 - 10.20


               Междинна закуска от 10-20- до 10.30

                   

 

                 Игри, занимания по интереси, разходки и допълнителни дейности-

                  ОФПВ и ДФПВ

                 - от 10.20 до 12.00                                                                

               

 

                    Обяд         - от 12.00 до 12.30 часа

 

 

           Следобеден сън                - от 12.30 до 15.30 часа     

  

 

                                                                                                           

             Закуска                      -15.30 до 16.00 часа

 

 

                       ОФПВ / ДФПВ – от 16.00 до 16.30 часа

 

 

 

                      ДФПВ -    Планирани и непланирани ситуации, игри и допълнителни дейности, изпращане на децата

                                         - от 16.30 до 18.00 часа